غرفه های طرح خاص

شرکت آریانگار با ترکیب هنر و صنعت در این سیستم ساخت و ساز، غرفه های زیبا در طرح های متنوع و اندازه های گوناگون را به وجود می آورد.

یک غرفه نمایشگاهی در زمانی اندک درکنار به نمایش گذاشتن محصولات و معرفی شرکت به نحو احسن باید بتواند جذابیت لازم را برای جذب بازدیدکنندگان داشته باشد و او را ترغیب به بازدید از غرفه نماید. در غرفه های ساخت و سازامکان ارائه طرح غرفه به صورت سه بعدی قبل از ساخت و طراحی بنا به خواسته های شما را دارد.